Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Збірник матеріалів конференції НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського