Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки


XXX Всеукраїнська науково-методична конференція з участю студентів «Проблеми охорони праці, промислової та цивільної безпеки» відбудеться у м. Київ 15 травня 2024 року.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці Національної академії наук України, викладачі вищих навчальних закладів МОН України, члени Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, фахівці з питань енергозбереження, охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, екологічної безпеки.

Доповіді (статті) учасників конференції та програма конференції після редагування будуть опубліковані в науково-технічному збірнику матеріалів конференції.

Мета конференції

Обмін важливою інформацією та досвідом у сферах охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та екологічної безпеки, аналіз ризиків у зазначених сферах та пошук рішень для їх мінімізації.

Тематичні напрями конференції:

новітні технології та устаткування отримання, транспортування та збереження енергії;

екологічні, економічні та правові аспекти використання енергоефективних технологій;

промислова безпека сучасних енергоємних та енергонебезпечних виробництв;

новітні заходи і засоби з енергоменеджменту, екології, охорони праці та безпеки життєдіяльності людини;

інформаційні, управлінські, економічні аспекти енергозбереження та безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах.

 

 

 

Поточні конференції

Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.